Handhaaf ‘n professionele afstand by die werk

Dit is normaal as bestuurders wil hê dat hulle werknemers van hulle hou en meeste werknemers wil nie by die werk afsydig of onbetrokke voorkom nie, omdat dit dalk professionele gevolge kan hê.

Nieteenstaande ’n opregte behoefte aan gemoedelike werkverhoudings, kan baie professionele mense wat al hulle vingers verbrand het, getuig dat om vriende, en veral drinkvriende, met jou bestuurder en kollegas te word, sekere risiko’s inhou. Daar is verskeie redes waarom ’n professionele afstand gehandhaaf moet word.

Wat is professionele afstand?
Volgens dr. Anna Corbo Crehan van die Centre for Applied Philosophy and Public Ethics aan die Universiteit van Melbourne, ontstaan vrae oor professionele afstand wanneer twee of meer mense in ‘n professionele verhouding met mekaar staan en ook ‘n bykomende verhouding het, soos ‘n verhouding wat op liefde, wedersydse aantrekkingskrag, vriendskap of familie gebaseer is. ”Dus, professionele afstand is die spasie wat ‘n professionele persone tussen hulle professionele verhouding met ‘n ander persoon en enige ander verhouding met daardie persoon moet handhaaf. Met die skep van hierdie spasie kan ‘n professionele persoon sy/haar professionele en persoonlike verantwoordelikhede nakom (en ook gesien word dat dit gedoen word) op sodanige wyse dat dit onpartydig en op ‘n nie-uitbuitende basis geskied,” sê sy.

Hoekom is dit gevaarlik?
Navorsing wat deur die Hay Group met 20 senior bestuurslede by Fortune 500-maatskappye gedoen is, toon die risiko’s aan as bestuurders familiêre verhoudings met hulle werkers kweek. Byvoorbeeld, senior uitvoerende hoofde wat baie familiêre verhoudings met hulle werknemers het, is baie minder suksesvol in die skep van hoogs effektiewe spanne, trek mense voor, is minder daartoe geneë om swak prestasie aan te spreek, en is huiwerig om besluite te neem wat ongewild gaan wees.

”Leiers raak te bekommerd oor gewildheid en die handhaaf van goeie verhoudings en misluk dan om swak prestasie aan te spreek en moeilike besluite te neem,” sê Chris Watkins van die Hay Group.

Victor Lipman, ‘n medewerker by Forbes, sê dat hoewel ‘n goeie verstandhouding tussen bestuurder en werknemer ‘n goeie ding is en dit personeel kan aanspoor om betrokke te raak en beter te presteer, dit nie in ‘n vriendskap moet ontaard nie. ”As die verstandhouding die grens na vriendskap oorsteek, kan dit maklik ‘n persoon se vermoë om objektief beheer uit te oefen en die situasie te bestuur, negatief beïnvloed.”

Crehan voeg by dat wanneer daar nie ‘n professionele afstand gehandhaaf word nie, die persoon se integriteit onder verdenking geplaas word en sal sy/haar geloofwaardigheid by kollegas en kliënte ondermyn word. Dit kan ook dalk lei tot verkeerde gedrag van een of ander aard as gevolg van die druk wat in die afwesigheid van ‘n professionele afstand op die persoon geplaas word.

Hoe handhaaf mens professionele afstand?
Soos voorheen genoem, sê Crehan dat professionele afstand moet werklik gehandhaaf word, en dit moet deur ander as sodanig gesien word. ”Die eenvoudigste manier om professionele afstand te skep en te handhaaf is om die verhouding by ‘n toesighouer of werkgewer te verklaar, en dan jouself van die betrokke besluite, aksies, ens. wat die professionele afstand kan breek, te onttrek. Beide ’verklaring, maar geen distansiëring’ en ’distansiëring, maar geen verklaring’ is nie voldoende om die vereiste professionele afstand te handhaaf nie.”

Lipman meen die antwoord, maar egter nie die uitvoering daarvan nie, is eenvoudig. ”Bou ‘n verstandhouding en verkry respek, maar handhaaf ‘n grens tussen daardie gevoelens en werklike vriendskap. Ek het deur al die dekades in bestuursposisies regtig van baie werknemers gehou wat ek moes bestuur, maar toe ek daardie gevoelens toegelaat het om in vriendskap oor te gaan, het ek geweet ek was ‘n minder effektiewe bestuurder.”

Verwerk uit https://jouwerk.solidariteit.co.za

WOW Magazine – Living March 2019

Recent Posts

Start typing and press Enter to search