Aansteeklke kindersiektes

Kinders is vatbaar vir ‘n aantal algemene, aansteeklike siektes soos masels, pampoentjies en waterpokkies. Die meeste kindersiektes is onskadelik, tensy komplikasies intree. Die term kindersiektes word gewoonlik gebruik wanneer daar gepraat word van sekere aansteeklike siektes wat hoofsaaklik gedurende die kinderjare voorkom. ‘n Kenmerkende veluitslag wat die diagnose van die siekte kan vergemaklik, kom dikwels voor. Die volgende tabel sal handig te pas kom wanneer jou kind met ‘n kindersiekte opgesaal word:

WOW Magazine – Women April 2019

Recent Posts

Start typing and press Enter to search