Jagtyd

Dit is weer sulke tyd – jagtyd! Kamp, kuier en biltong maak geniet nou voorrang op die jagters se kalenders.

Die voorbereiding van ‘n jag is seker die belangrikse aspek van jag. Besluit hoeveel op die jagtog gespandeer gaan word en kies waar julle wil gaan jag. Daar is baie advertensies in jagtydskrifte en op die internet beskikbaar. Hou egter die volgende in gedagte wanneer dit kom by die kies van ‘n jagplek: Maak seker of die jagplaas vrygestel is van die jagwet, indien nie, moet ’n jaglisensie aangekoop word by die betrokke natuurbewaringskantoor naaste aan die jagplek.

Bevestig die hoeveelheid wild wat beskikbaar is. Jy wil nie met minder wild terugkom as wat jy bespreek het nie. Dit is ook noodsaaklik om die fasiliteite van die plaas ten opsigte van slag en bewerking deeglik te bepaal en toe te sien dat daar nie onvoorsiene uitgawes sal wees nie.

Die jaggeweer wat saamgeneem gaan word, moet deeglik nagesien word en daar moet gesorg word vir genoegsame ammunisie. Die wapen moet op ‘n skietbaan ingestel word en daarna in ‘n behoorlike tas verpak word vir die rit. Dit is raadsaam om vuurwapenlisensies byderhand te hou om oponthoude by padblokkades te voorkom.

Dit is belangrik dat wapenveiligheid en etiese jagmetodes toegepas word. Die wapen moet gedurende ritte voortdurend veilig wees. Moet nooit blindelings in ‘n trop vuur nie – bevestig eers met die gids na watter bok jy mik. Die jagter wat die verantwoordelikheid nie met die nodige erns benader nie, behoort mooi te besin oor sy rol

as “moderne jagter”. ‘n Uittreksel uit die erekode van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging lees: “met deernis te jag en net uit die natuur te neem wat ek kan benut; my vuurwapens met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend.”

Die presiese plasing van die skoot word bepaal deur die teoretiese kennis van die jagter oor die anatomie van die dier om te weet waar die lewensbelangrike organe geleë is en waar om die koeël te laat tref om dié organe te bereik en genoegsaam te beskadig om die dier so vinnig moontlik te dood en tweedens die jagter se praktiese skietvaardigheid om die skoot onder veldtoestande akkuraat te skiet. Bladskote is ‘n veiliger opsie as ‘n kopkoot omdat die trefarea groter is. Sodra die bok val moet die keel gesny word en die binnegoed veryder word.

Die karkas moet so gou moontlik na die slagplek vervoer word om skoongemaak te word en in die koelkas te kom. ‘n Ruim fooitjie vir die slagters en helpers mag dalk verseker dat die volgende kuier nog meer aangenaam sal wees.

Sorg vir die nodige vervoerpermitte en kwitansies om nie probleme met die owerhede op te tel nie.

Onthou – enige jag is suksesvol wanneer dit wettig is, die prooi met een goed geplaasde skoot gedood word en die veiligheid van al die betrokke partye verseker is.

Verwerk uit www.sahunters.co.za & scenario .co.za

WOW Magazine – Men May 2019

Recent Posts

Start typing and press Enter to search