Die moderne man… ‘n heer; ‘n gentleman? Deur Lizelda Goslin

Om ‘n man te wees wat kop en skouers bo ander uitstaan, gerespekteer en raakgesien te word, of selfs bewonder mag word, is meeste mans se doelwit. Wat onderskei egter een man van ‘n ander… die grootte van die voertuig of huis, die naam op die sportshemp, die grootte van sy vriendekring of die trofeevrou aan sy sy? Al bogenoemde mag beïndruk, maar dit laat nie noodwendige ‘n blywende indruk nie. Wat deur eeue die een man bo die ander laat uitstaan het, was die mate waartoe een man sy respek teenoor andere bewys, die konsiderasie wat hy toon, die geduld wat hy in moeilike omstandigehede handhaaf en die selfbeheersing wat hy ten alle tye toepas; alles wat dui op ‘n “gentleman”.

Die woord “gentleman” was eeue gelede gebruik om ‘n man te identifiseer wat van adele afkoms is, maar in die 17de eeu was die gebruik van die woord verbreed om mans te identifiseer wat ook uit goeie huise kom, goed opgevoed is en hulself op ‘n eerbare en merkwaardige manier handhaaf. Wat egter in die 1950’s bestempel was as ‘n “gentleman”, word deur vele moderne denkers afgemaak as onnodige of oorbodige aksies en praatjies in ‘n haastige wêreld, waar daar nie tyd is om ‘n motor se deur oop te maak nie of die vrou eerste deur die deur te laat stap nie. Die moderne “gentleman” het geleer om aan te pas by die moderne wêreld, maar toon ‘n waardestelsel,maniere en houding wat in respek vir ander geanker is.

Etiket en goeie maniere is die vlagskip van ‘n “gentleman”, en inderwaarheid vorm dit die basis van selfvertroue volgens die Webster woordeboek: “Confidence is the faith or belief that you are acting in a right, proper and effective manner.” Dus blyk dit dat persone wat hul etiket en goeie maniere uitleef, makliker ‘n gevoel van selfvertroue sal beleef, omdat hulle gemaklik sal wees in die wete dat hulle toepaslik opgetree het. Etiket en goeie maniere is egter meer as net optrede, dit is ‘n spieëlbeeld van jou houding teenoor die lewe, ander mense en werk. Indien mense hul kinders goeie maniere leer, leer hulle hul nie net om reg op te tree nie, maar hulle is besig om ‘n goeie waardestelsel te vestig in hul kind se lewe.

Wat is praktiese dinge wat ‘n man kan doen om onderskei te word van die res: • Respekteer mense: respek beteken om elke persoon met menswaardigheid te behandel.
• Konsiderasie: Neem die ander persoon se behoefte in ag, al plaas dit jou vir ‘n oomblik in ongerief.
• Selfbeheersing: Selfbeheersing beteken nie om gevoelens te onderdruk nie, maar om die regte plek, tyd, manier te kies om die saak aan te spreek.
• Taalgebruik: Om te vloek en platvloers te praat is maklik, maar om woorde sinvol te kies is ‘n kunsvorm.
• Wees ingelig en interresant: Lees, luister, leer…
• Wees eerlik en eerbaar: Praatjies en aksies stem ooreen.
• Wees selfversekerd, maar nie arrogant nie.
• Kleredrag: Wees toepaslik en selfs bietjie meer, maar moenie noodwendig stylvolheid altyd vir gemak verruil nie.
• Wees op jou stukke! Wees die beste weergawe van jouself en moenie toelaat dat jy jouself laat verval om gemiddeld of ondergemiddeld te wees nie.

WOW Magazine – Living June 2019

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search