Is jy gelukkig?

Dit klink dalk na ‘n vreemde vraag, maar is dit? Weet jy hoe om geluk te definieer? Is geluk dieselfde vir almal? Maak geluk ‘n verskil in ons lewens?

Geluk speel ‘n baie belangrike rol in die lewe en het ‘n groot impak op hoe jy jou lewe lei. Hoewel navorsers en sielkundiges moet nog opkom met ‘n definisie van, of saamstem oor die raamwerk van geluk, is daar baie wat ons reeds daaroor weet.

Die Oxford English Dictionary se definisie van “happiness” is eenvoudig: “The state of being happy.” Die definisie van “happy” is meer prakties: “Feeling or showing pleasure or contentment.” Hierdie definisie sê heelwat oor gelukkigheid
1. Geluk is ‘n toestand, nie ‘n eienskap nie.
2. Geluk gaan gepaard met gevoelens van plesier en tevredenheid. Dit moet nie verwar word met ekstase, opgewondenheid en meer intense gevoelens nie.
3. Geluk kan ‘n gevoel of uitlewing wees, wat beteken nie noodwendig dat dit ‘n interne of eksterne ervaring is nie, maar wel beide kan wees.

Is dit moeilik om geluk wetenskaplik te definieer?
Met soveel sienings oor geluk is dit geen wonder dat dit nogal moeilik is om dit wetenskaplik te defineer nie. Daar is egter heelwat menings oor wat dit is.

Volgens die navorsing van sielkundiges, Acco Chu Kim-Prieto, Ed Diener, en hulle kolegas (2005) van die sielkunde departement by The College of New Jersey is daar drie maniere waarop geluk deur positiewe sielkunde benader word:
1. Geluk as ‘n globale waardering van die lewe in al sy fasette
2. Geluk is ‘n onthou van goeie emosionele ervarings.

Geluk teenoor Betekenis
Geluk en plesier kan verwar word, maar geluk en betekenis in die lewe beskryf twee heeltemal verskillende ervarings.

“Humans may resemble many other creatures in their striving for happiness, but the quest for meaning is a key part of what makes us human, and uniquely so.” -Roy Baumeister et al. (2013)

Anders as geluk, is betekenis nie ‘n flietende toestand nie – dit is eerder ‘n bewuste sin van doel en bydrae lewer tot ‘n groter saak.

Wat beteken Self-geluk?
Dit is nie ‘n term wat eintlik gebruik word nie, maar dui op ‘n gevoel van geluk en tevredenheid met jouself. Dit word geassosieer met selfvertroue, selfbeeld en ander konsepte van “die self” wat goed is. Dit beteken dus jy is tevrede met jouself en jou keuses en die persoon wie jy is.

Watter bronne bring persoonlike geluk?
Met die verskeie teorië en bevindings oor geluk, weet ons dat daar ‘n paar faktore is wat belangrik is vir algemene geluk:
• Genoegsame inkomste;
• Status in die arbeidsmark;

• Fisiese gesondheid;
• Familie;
• Sosiale verhoudings;
• Morele waardes;
• Positiewe emosies.

Al hierdie faktore dra by tot ‘n gelukkige lewe, maar navorsing het bevind dat veral goeie verhoudings ‘n noodsaaklike element is. Kan jy leer om gelukkig te wees?

Die antwoord uit vele studies is ‘n dawerende JA. Jy KAN leer om gelukkiger te wees.Om jou algemene geluk te verhoog, is die mees effektiewe manier om aandag te geen aan die bogenoemde punte en daarna te streef om jou ervaring in elkeen te verbeter. Byvoorbeeld: Jy kan werk aan ‘n hoër inkomste (indien moontlik), aandag aan jou gesondheid gee en goeie kwaliteit verhoudings bou en maniere vind om daagliks meer positiewe gevoelens te ervaar. Dit sal aanvanklik ‘n bewuste poging verg, maar jy sal weldra die verskil ervaar.

Hoekom is geluk so belangrik?
Gelukkig wees is nie vir almal ewe noodsaaklik nie. Dit is egter steeds belangrik omdat dit ontbetwisbare voordele bring. So, wat is so goed omtrent gelukkig wees?

Gelukkige mense
1. is meer suksesvol op gebiede soos huwelik, vriendskappe, inkomste en gesondheid.
2. word minder siek en ervaar minder simptome as hulle wel siek word.
3. het meer vriende en ‘n beter ondersteuningstelsel.
4. gee en doen meer vir liefdadigheid.
5. is meer behulpsaam – en dit maak hulle gelukkig!
6. deel makliker met die pyn en hartseer van die lewe.
7. het ‘n positiewe invloed op ander en moedig hulle aan om
ook gelukkig te wees.
8. glimlag meer – wat goed is vir gesondheid.
9. oefen meer en eet gesonder.
10. is gelukkig met wat hulle het en beny nie ander nie.
11. lewe langer as ongelukkige mense.
12. Is meer produktief en kreatief wat positiewe emosionele gevoelens tot gevolg het.

Die verband tussen geluk en geestesgesondheid
Uit die bogenoemde kan gesien word dat daar ‘n nou verband tussen geestesgesondheid en geluk is. Die dinge wat tot geluk lei, is dieselfde as diè wat geestessiektes voorkom, wat die verband tussen die twee verduidelik.

Die noue verband tussen geestesgesondheid en geluk is genoeg rede om geluk ‘n prioriteit te maak. Ons wil tog almal gelukkig wees.

WOW Magazine – Living July 2019

Recent Posts

Start typing and press Enter to search