’n Positiewe werkplek lewer ’n produktiewe span

As ’n werkplek se psige positief is, sal werknemers baie meer produktief wees. Jou werkplek se psige kan geleidelik verbeter word deur die algehele werkomgewing ten goede te verander.

In enige werksopset is werknemers die belangrikste bate. Die huidige ekonomiese omstandighede en vernouende arbeidsmark lei tot verhoogde spanning in die werkplek. Hoewel sommige werknemers hierdie situasie vir hul korttermynvoordeel uitbuit – dikwels deur intimidasie of onsekerheid te gebruik om produktiwiteit aan te spoor – waarsku die meerderheid onlangse akademiese navorsing daarteen. Verskeie studies wys daarop dat werknemers wat tevrede, gewaardeer en gelukkig by die werk voel in die algemeen baie beter vaar as diegene wat onvergenoeg of ongewaardeer voel.

Die impetus agter positiewe werkpleksielkunde is die idee dat gelukkiger werknemers meer produktief en innoverend is en ’n meer aantreklike werkomgewing skep. Heelparty sielkundekenners beveel aan dat uitgebreide personeelopleiding en spanbou-aksies moet plaasvind voordat ’n aksie gevoer word om positiwiteit in die werkplek te bevorder. Om op dreef te kom, hoef nie dramaties te wees nie. Bestuurspersoneel wat stap vir stap te werk gaan, byvoorbeeld deur elke week ’n klein verandering of idee in werking te stel, realiseer gewoonlik dieselfde tasbare voordele in die loop van ’n jaar.

Werknemers word deur ’n groot verskeidenheid dinge gemotiveer, maar almal soek erkenning en lof. Deur jou daartoe te verbind om dankbaarheid in die werkplek te bewys, fokus jy op dinge wat positief is in jou lewe en moedig jy ander mense aan om dieselfde te doen. Dankbaarheid moet verkieslik deur bestuurders of toesighouers ingebring word en moet subtiel beoefen word. Om werknemers te dwing om te sê waarvoor hulle dankbaar is of om iets positiefs oor ’n kollega te sê, kan onopreg lyk.

Die meeste ondernemings benodig ’n sekere mate van kreatiwiteit of innovasie onder werknemers. Wanneer werknemers toegelaat en aangemoedig word om hul idees te deel, kan sakeprosesse meer vaartbelyn word, nuwe produkte die lig sien en kommunikasie

verbeter. Werknemers wat voel dat hul stemme gehoor word, is gewoonlik oor die algemeen ook gelukkiger. Om kreatiwiteit aan te moedig, lyk dalk soos ’n twyfelagtige konsep, maar dit begin gewoonlik by kommunikasie. Psychology Today beveel aan dat jy vir mense sê dat jy hulle idees wil hê en hulle dan tyd en ruimte gee om kreatief te dink. Deur so min as dertig minute van werktyd elke week aan verkennende denke af te staan, kan die boodskap uitstuur dat kreatiwiteit op prys gestel word, ongeag wanneer, waar of hoe daar met idees vorendag gekom word.

Werknemers wat voel dat hulle maatskappy in hul ontwikkeling belê en werklik op vooruitgang gesteld is, is gewoonlik meer produktief en die kans is groter dat hulle sal aanbly vergeleke met werknemers wat voel asof hulle maar net nog ’n ratjie in die masjien is. Om mentorskappe vir nuwe personeel te skep, is een van die beste maniere om hierdie soort kameraderie tussen werknemers en werkgewers van die begin af te bevorder.

Bron: Forbes

“Alone we can do so little; together we can do so much.” – Helen Keller
“Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.” – Michael Jordan
“Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.” – Patrick Lencioni
“It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.” – Napolean Hill
“If you want to lift yourself up, lift up someone else.” – Booker T. Washington
“None of us, including me, ever do great things. But we can all do small things, with great love, and together we can do something wonderful.” – Mother Teresa

WOW Magazine – Living November 2019

Recent Posts

Start typing and press Enter to search