Spanwerk is vasbyt! Deur Lizelda Goslin

Spanne is ‘n groep mense wat saamwerk om ‘n doelwit te bereik waaroor almal saamstem, en spanwerk is daardie groep mense wat met hul unieke talente en sterk punte hulle beste gee om saam met die groep, die beste resultate te kry. Ons is geneig om die woord “span” in sport of in ‘n werksomgewing te gebruik, maar eintlik is daar soveel meer spanne waarvan ons deel is: ons gesin, ons intieme verhouding, ons vriendegroep, ons klubs, skool en kerk projektegroepe, ensovoorts.

Wat ons eintlik aan onsself behoort te vra is: “tot watter mate is ek ‘n goeie spanspeler?. Vele mense wat meer introvert is, of aan die ander kant sterk leiers is, sien hulself nie gewoonlik as goeie spanspelers nie, want hulle sukkel soms om gemaklik deel van ‘n groep te vorm. Tog is ‘n goeie spanspeler nie die persoon wat altyd gemaklik deel vorm van ‘n groep nie, maar hulle sal tog ‘n waardevolle bydrae in die groep kan lewer wanneer dit nodig word. Een van die algemene foute wat spanleiers maak, is om nie vinnig genoeg die verskillende sterk punte in hule span te identifiseer nie en dan take uitdeel aan die gewillige persone, eerder as aan die bekwame persone.

So kan die introvert byvoorbeeld oor goeie administrasie vaardighede beskik, maar is huiwerig of skaam om hul dienste aan te bied. Almal van ons is menslik en daarom mag jaloesie, swak gewoontes, insekuriteite en venynige gedrag die span se einddoelwit pootjie. Party persone fokus eerder op die verlede en foute wat hul spanmaats gedoen het en ander kla oor alles. Ander spanspelers wil al die krediet vir hulself neem, terwyl ander die “spotlight” op hulle soek en dan is daar diegene wat altyd die slagoffer van die span is. Daar is egter verskillende faktore wat enige persoon ‘n goeie spanspeler kan maak, indien hulle bewustelike moeite doen om dit te implimenteer.

• Die belangrikste aspek van enige spanspeler is om werklik verbind (“committed”) te wees aan die span se doelwit. Mense voel soms moedeloos en gefrustreerd met die ander spanspelers wat nie hul gewig ingooi nie of sommer net ‘n negatiewe houding het, maar om jou oog op die doelwit te hou, laat jou voortbeur nieteenstaande… Byvoorbeeld: In ‘n gesin kan die kinders kla omdat hulle moet take doen, maar die gesin is ‘n span wat moet groei, die huis moet skoonhou en moet leer saamwerk, en hoewel jy as ouer moedeloos kan raak, is die doelwit belangrik genoeg om aan te hou probeer.
• ‘n Goeie spanspeler is veronderstel om nie mede spanspelers te kritiseer en af te breek nie, soos om te fokus op die persoon wat altyd te veel praat of die ander een wat te stadig dinge doen nie. Indien daar soveel innerlike kritiek op elke spanlid binne jou is, sal dit eintlik net ‘n frustrasie wees om ‘n spanspeler in daardie span te wees. Probeer eerder besef dat daardie persoon se swak punte waarskynlik jou sterk punte is, maar besef ook dat jou swak punte weer daardie persoon se sterk eienskappe mag wees.
• Goeie spanspelers is verdraagsaam, geduldig en aanpasbaar. Dit is wel makliker om dinge op jou eie te doen, dan hoef ‘n persoon nie verdraagsaam of aanpasbaar te wees nie, maar in sulke gevalle sal ‘n persoon geneig wees om te veel hooi op hul vurk te laai en hulself uit te brand.
• Elke goeie spanspeler is verantwoordbaar en aanspreeklik vir hul aksies, opdragte en gedrag. Deur aanspreeklikheid kan die spanleier en die hele span hul vordering monitor, maar so ook kan hul inspring en help indien ‘n spanlid erken wanneer hulle sukkel met ‘n sekere taak… en so tel een spanlid ‘n ander een op. Dus as lid van ‘n span, erken jou foute, vra vir hulp en aanvaar hulp as dit aangebied word.
• Soos wat die spanleier elke persoon se individuele sterk punte raaksien en tot die span se voordeel implimenteer, is dit ook belangrik dat die spanleier nie in mikro-analise betrokke raak nie, maar vertroue het in die span en ook die span motiveer, te komplimenteer en erkenning te gee soos wat hulle nader aan die doelwit beweeg.

WOW Magazine – Living November 2019

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search