Is dit tyd vir terapie? Deur Lizelda Goslin

Ons land is in ʼn hewige krisis! Bloomberg het reeds in 2017 bevind dat Suid-Afrika se bevolking geweldig stres beleef. Hulle het faktore soos inkomste, misdaadsyfers, lewensverwagting, werkloosheid, ens. in hul navorsing in berekening geneem en bepaal dat Suid-Afrika die 2de stresvolste bevolking uit 74 ander lande het. En sedert 2020 dra die Covid-pandemie nog meer by tot ‘n reeds stresvolle situasie. Dit beteken dus dat daar talle mense in ons land is wat deur stres gedreineer word, depressie ervaar, met angstigheid oorweldig word of opsommend gestel: wie se emosionele gesondheid gekomprimeer is.

Min mense huiwer om vir hulp by ʼn dokter aan te klop as hulle siek is, of na die tandarts te gaan met ʼn gebreekte tand. Dit blyk egter ʼn moeiliker besluit te wees om na ʼn sielkundige te gaan wanneer die hart gebreek is, die lewe uit beheer voel of wanneer daar intense oorweldigende emosies is wat nie verklaar of beheer kan word nie. Daar is steeds vele mense in ons gemeenskap wat dink dat sielkundiges bloot kopdokters en “kwakke” is wat niks weet nie en eerder vermy moet word omdat hulle niks vir jou kan doen nie. Hierdie mense se mees bekende vraag wat hulle vra (juis om sielkundiges te vermy) is: “Waarom moet ek met iemand gaan praat, dit gaan nie die probleem oplos nie!” Dit is waar dat sielkundiges nie mense se lewensprobleme soos finansies of moeilike werksomstandighede kan oplos nie, so wat is die sin daarin om met ʼn professionele persoon te gaan praat?

Daar is verskeie voordele daarin om met ʼn terapeut te gesels. Eerstens het baie min persone die geleentheid om hul hart in ʼn veilige warm omgewing oop te maak, waar hulle nie veroordeel voel nie en waar hulle enige gedagtes kan deel en steeds aanvaarding ervaar… waar hulle weet dat elke woord wat hulle uiter tussen daardie vier mure van die kantoor gaan bly en waar hulle werklik net al hul maskers kan verwyder.

Tweedens is probleemsituasies baie keer moeilik vir persone om te hanteer omdat hul emosies die oorhand gekry het en hulle dan moontlik objektiwiteit vir die probleem verloor het. Gedurende terapie word intense emosies ontlont en daar word gepoog om die persoon vanuit emosionele redenering na meer objektiewe redenering te lei sodat die probleem uit ʼn ander hoek aanskou kan word. Dit kan dan daartoe lei dat ʼn ander plan of oplossing makliker gevind kan word.

Derdens ervaar soveel persone frustrasie omdat hulle nie hulself kan verstaan nie, omdat hulle dieselfde foute oor en oor maak en vasgevang word in die dryfsand van hul lewe. ʼn Sielkundige is ʼn gids na die ware self en terapie die voertuig na insig. Om jouself beter te verstaan stel jou in staat om te groei en sterker te word om juis probleme met meer selfvertroue en beslistheid aan te pak.

Die vierde voordeel om ʼn terapeut of sielkundige te sien is om lewensvaardighede te ontwikkel soos tydsbestuur, selfgelding, kommunikasie, aggressiehantering, ens. Hierdie lewensvaardighede of “coping skills” is die gereedskap in die gereedskapskis en soms het mense nie die regte gereedskap om ʼn probleem aan te pak nie, wat die oplossing vir die probleem dan bitter moeilik maak.

So, wanneer is die regte tyd om ʼn sielkundige of terapeut te gaan sien? Indien die gedagte al vele kere deur jou kop gespoel het dat jy ʼn afspraak by iemand moet maak, maar dit ook vele kere geïgnoreer het, of wanneer die gedagte dat jy nie meer so kan aangaan nie in jou kop maal, is dit ʼn aanduiding dat jy objektiewe hulp moet kry. As die gedagte dat jy eerder ʼn einde aan alles moet maak deur jou kop spoel, is dit werklik tyd om ʼn afspraak te maak. Terapie is nie ʼn “quick fix” nie, maar ʼn proses en indien ʼn persoon dit egter bly uitstel, sal die proses nooit begin nie!

WOW Magazine – Living December 2019

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search