Kundigheid en persoonlike aandag is Mayo Group of Companies se leuse

Van kleins af was syfers Rory Mayo se belangstelling en aanleg. Hy wou met syfers werk en daarom was die keuse om ‘n rekenmeester te word ‘n voor die hand liggende een. Hy het nà matriek op 17 jarige ouderdom, sy klerkskap by ‘n ouditeursfirma in Carletonville begin en by Russsel James & Company klaar gemaak in 2002. Hy het sy studies deur Unisa voltooi. 

Daarna het hy vir ‘n tyd as hoof finansiële bestuurder by ‘n maatskappy gewerk en toe besluit om sy eie ouditeursfirma te begin en het ook die versekeringsbedryf betree deur met Old Mutual Pinnacle 9 in Klerksdorp hande te vat.

Rory en sy vrou, Wiëtte, het in 2012 saam met hulle tweeling, Xavier en Xzante (nou 12 jaar) Klerksdorp toe verhuis om nouer betrokke te wees by Pinnacle 9 en sy besigheid uit te brei. ‘n Natuurlike uitvloeisel hiervan was dat hy in 2014 Mayo Tax and Accounting Services (PTY) LTD gestig het. Hulle lewer finansiële dienste vir beide korporatiewe en private kliënte. Hulle dienste sluit alle finansiële dienste wat in ‘n besigheid gedoen moet
word in – van maandelikse prosessering van transaksies tot jaarlikse finansiële state en selfs die stig van trusts.

Jou welvaart en persoonlike ekwiteit is in bekwame hande as jy van Mayo se dienste gebruik maak. Geakkrediteer deur Old Mutual en binnekort deur ander versekeringsmaatskappye ook, kan hulle jou bystaan met lewensversekering, boedelbeplanning, aftredevoorsiening, optrek van testamente ens. Besigheidsbeplanning val ook in hulle portefeulje van ekspertise.

Vanaf 1 Desember 2020 maak Prime Personnel ook deel uit van die Mayo Group of Companies. Dit staan nou bekend as Mayo Prime Personnel. As gevolg van die huidige ekonomiese stand van sake, val die plasing van kandidate weg tot daar weer ‘n behoefte daarvoor is. Die res van die menslike
hulpbronne dienste word egter steeds deur hulle gelewer. Hulle is behulpsaam met agtergrondnavorsing vir kliënte se toekomende werknemers, kontrakte en belastingsake soos werkloosheidsversekering en persoonlike belasting. Hoewel Rory nog altyd met syfers wou werk, is hy ook ‘n
ekstrovert wat dit geniet om met mense interaksie te hê. Daarom is hy nie ‘n tipiese rekenmeester nie. Hy raak persoonlik betrokke by sy kliënte.

Vir kundige advies, goeie diens en persoonlike aandag is Mayo Group of Companies die plek om aan te klop.

Voorblad – Agter van links na regs: Chantal Viljoen, Jean Moorcroft, Rory Mayo, Janico Theron, Alinah Zwili Voor: Delicia Mohutsana, Carina Smit Fotos geneem deur Riaan Roux Fotografie

WOW Magazine – Living May 2021

Recent Posts

Start typing and press Enter to search